Strona główna

Witamy na stronie poświęconej projektowi

Symulacja medyczna w PWSZ w Tarnowie program rozwojowy uczelni, realizowany przy ścisłej współpracy z wiodącym podmiotem leczniczym, ukierunkowany na podniesienie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości, efektywności i rynkowości procesu kształcenia 603 studentek/ów PWSZ w Tarnów kierunku pielęgniarstwa I i II stopnia poprzez opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego uczelni ukierunkowanego na:

  • stworzenie Monprofilowe Centrum Symulacji Medycznych (MCSM) w PWSZ Tarnów,
  • kompleksowe przygotowanie kadry akademickiej w zakresie symulacji medycznej,
  • realizację kształcenia praktycznego/dodatkowych zajęć z wykorzystaniem metod symulacji medycznej w ramach utworzonego MCSM.